Awards

27/03/2020

รางวัลยอดเยี่ยม งานการแข่งขันจัดดอกไม้ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทนักเรียน/นักศึกษา

รางวัลยอดเยี่ยม งานการแข่งขันจัดดอกไม้ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทนักเรียน/นักศึกษา นายธีร์คณาธิป ไพทูรย์ และ นางสาวนิภาพร บุญจง ได้รับรางวัล รางวัลยอดเยี่ยม งานการแข่งขันจัดดอกไม้ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทนักเรียน/นักศึกษา จัดโดยงานพฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 13 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี
27/03/2020

รางวัลเหรียญทองแดง 2 เหรียญ ประเภท Modern Thai Cuisine (อาหารไทยร่วมสมัย)

รางวัลเหรียญทองแดง 2 เหรียญ ประเภท Modern Thai Cuisine (อาหารไทยร่วมสมัย) นายณัฐชัย สุบิดา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 2 เหรียญ ประเภท Modern Thai Cuisine (อาหารไทยร่วมสมัย), Individual รุ่น Junior และประเภท Classic Thai Cuisine (อาหารไทยต้นตำหรับ), […]
27/03/2020

รางวัลนักกีฬาหญิงดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทกีฬาซอฟท์เทนนิส

นักกีฬาหญิงดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทกีฬาซอฟท์เทนนิส นางสาวแพรพลอย มหานิล ได้รับรางวัล นักกีฬาหญิงดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทกีฬาซอฟท์เทนนิส จัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย
27/03/2020

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดแตรวงรุ่นประชาชนทั่วไป

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดแตรวงรุ่นประชาชนทั่วไป ทีมแตรสนั่นศิษย์ราชมงคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดแตรวงรุ่นประชาชนทั่วไป จัดโดย หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
27/03/2020

รางวัลเหรียญทอง ประเภท Western Cold Plated Dessert

รางวัลเหรียญทอง ประเภท Western Cold Plated Dessert นายฐาณุพัชช์ จิตภักดีภรรัชต์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท Western Cold Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทเย็น), Individual รุ่น Professional ในการแข่งขันทำอาหาร TICC (Thailand International Culinary Cup) ครั้งที่ 25 […]
27/03/2020

เหรียญทองแดง ประเภท Burger Innovation (เบอร์เกอร์ในรูปแบบความคิดสร้างสรรค์)

เหรียญทองแดง ประเภท Burger Innovation (เบอร์เกอร์ในรูปแบบความคิดสร้างสรรค์) นายชาญวิทย์ นวลศรี ได้รับเหรียญทองแดง ประเภท Burger Innovation (เบอร์เกอร์ในรูปแบบความคิดสร้างสรรค์), Individual รุ่น Junior การแข่งขันทำอาหาร TICC (Thailand International Culinary Cup) ครั้งที่ 25 
27/03/2020

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภท Folklore การแข่งขัน 3rd Choral, Orchestra, Folklore Festival (COFF3) 2019 ยอร์คยาร์กาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภท Folklore การแข่งขัน 3rd Choral, Orchestra, Folklore Festival (COFF3) 2019 ยอร์คยาร์กาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย วงขับร้องประสานเสียง RMUTT Chorus สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา และสาขาวิชาดนตรีสากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภท Folklore การแข่งขัน 3rd Choral, Orchestra, […]
27/03/2020

รางวัลประจำปี RMUTT 2562

รางวัลประจำปี RMUTT 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ  ไก่ฟ้า ได้รับรางวัลข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับมหาวิทยาลัย  สายอำนวยการ คณบดี ผู้อำนวยการกอง ศาสตรจารย์ รองศาสตรจารย์ เชี่ยวชาญ มทร.ธัญบุรี ผศ.ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม   ผศ.ดร.กุสุมา ดำพิทักษ์    […]
27/03/2020

ชมรมการโรงแรมและการบริการมืออาชีพ ได้รับถ้วยเกียรติยศรางวัลคะแนนรวมสูงสุด

ชมรมการโรงแรมและการบริการมืออาชีพ ได้รับถ้วยเกียรติยศรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ชมรมการโรงแรมและการบริการมืออาชีพ คณะศิลปศาสตร์  ได้รับถ้วยเกียรติยศรางวัลคะแนนรวมสูงสุด “Junior Overall Winner Trophy” สำหรับสถาบัน รุ่น Junior ในการแข่งขันทำอาหาร TICC (Thailand International Culinary Cup) ครั้งที่ 25
27/03/2020

รางวัลเหรียญทอง โทแบคโคะ-ไบโอ-บล็อก : บล็อกก่อสร้างมวลเบาชีวภาพจากต้นยาสูบ

รางวัลเหรียญทอง โทแบคโคะ-ไบโอ-บล็อก : บล็อกก่อสร้างมวลเบาชีวภาพจากต้นยาสูบ นายประชุม คำพุฒ ได้รับรางวัลเหรียญทอง โทแบคโคะ-ไบโอ-บล็อก : บล็อกก่อสร้างมวลเบาชีวภาพจากต้นยาสูบ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม ในงานมหกรรมงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย 2562 (RUTS Research Expo 2019
27/03/2020

รางวัลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์

รางวัลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ประเทศฟิลิปปินส์ นางสาวทัศพร วรรณกิจ เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4*100 เมตร นายบัณฑิต ช่วงชัย เหรียญทองแดง กีฬา 100 เมตร ชาย
27/03/2020

แม่ศรีนวล ขำอาจ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ศิลปะพื้นบ้าน-ลำตัด ประจำปีพุทธศักราช 2562

แม่ศรีนวล ขำอาจ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ศิลปะพื้นบ้าน-ลำตัด ประจำปีพุทธศักราช 2562
27/03/2020

รางวัลการแข่งขันสุภาพบุรุษหุ่นดี สุภาพสตรีหุ่นสวย ครั้งที่ 5

รางวัลการแข่งขันสุภาพบุรุษหุ่นดี สุภาพสตรีหุ่นสวย ครั้งที่ 5 นายธนัทกฤศฏ์ สุดยอด ชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท Sport Physique นายธนัทกฤศฏ์ สุดยอด รางวัลชนะเลิศ ประเภท Sport Physique ชาย รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. นางสาวกนกพร ดวงจันทร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 […]
27/03/2020

ได้รับรางวัล Bronze medal ภายใต้แนวคิด Green Culture 20th International Expo on Inventions and Innovations Exhibition (MTE2020)

นางสาวรวินันท์ ลอยเมฆ  ได้รับรางวัล Bronze medal ภายใต้แนวคิด Green Culture 20th International Expo on Inventions and Innovations Exhibition (MTE2020) นางสาวรวินันท์ ลอยเมฆ ได้รับรางวัล Bronze medal ในการประกวดงานวิจัยสร้างสรรค์ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการออกแบบตู้เฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเสื่อลำแพนบ้านค้อ” ภายใต้แนวคิดการออกแบบ […]
27/03/2020

Thailand New Gen Aeard 2020″ ในงานวันนักประดิษฐ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ได้รับรางวัล โครงการ ” Thailand New Gen Aeard 2020″ ในงานวันนักประดิษฐ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง จากผลงานเรื่อง “ผนังมวลเบาแข็งตัวเร็วจากแกนกัญชงสำหรับอาคารประหยัดพลังงาน” นายจิราวัฒน์ พ่วงขำ นายบุลากร ขยันทำ นายราชวัตร จะเปี้ย และนายธนวิชญ์ นุชพุ่ม  ได้รับรางวัล […]