รางวัลเหรียญทอง โทแบคโคะ-ไบโอ-บล็อก : บล็อกก่อสร้างมวลเบาชีวภาพจากต้นยาสูบ