รางวัลเหรียญเงิน และ รองชนะเลิศอันดับ 2 เครื่องอัดแผ่นพาร์ติเคิลบอร์ดต้นทุนต่ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน

รางวัลเหรียญทอง โทแบคโคะ-ไบโอ-บล็อก : บล็อกก่อสร้างมวลเบาชีวภาพจากต้นยาสูบ
27/03/2020
ชมรมการโรงแรมและการบริการมืออาชีพ ได้รับถ้วยเกียรติยศรางวัลคะแนนรวมสูงสุด
27/03/2020