27/03/2020

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทำอาหารไทยโมเดิร์น

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทำอาหารไทยโมเดิร์น นายภควัฒนโสภณวัฒนาชัย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทำอาหารไทยโมเดิร์น ในงาน Thailand International culinary cup 2019 (ticc2019)
27/03/2020

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารไทยโมเดิร์น

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารไทยโมเดิร์น นางสาวณัฎฐนิชา ค้ำชู ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารไทยโมเดิร์น ในงาน Thailand International culinary cup 2019 (ticc2019)  
13/08/2019

‘RMUTT’ invents 6-axis welding robot The very first in ‘RMUTT’ invents 6-axis welding robot The very first in Thailand – to meet needs of modern business.Thailand – to meet needs of modern business.

 ‘RMUTT’ invents 6-axis welding robot The very first in Thailand – to meet needs of modern business. Associate Professor Dr. Dechrit Manithum, Head of Mechatronics and […]