1st runner-up

27/03/2020

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด “วีดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด “วีดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต” นางสาวนิสา คำเจริญ ,นายธนนันท์ ศรีวงค์ ,นายญาณกาล วัฒนพงษ์ และนายฐาปนพงษ์ ชมภูพื้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด “วีดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต” Brand’s Young Blood …First time Donor ความภาคภูมิใจของการให้ “ชีวิต” ในโครงการแบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่ […]
27/03/2020

รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลงาน “อิฐดินดิบสำหรับทำบ้านดินที่ทนทานน้ำได้สูงโดยใช้น้ำยายางพาราเป็นวัสดุผสมเพิ่ม”

รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลงาน “อิฐดินดิบสำหรับทำบ้านดินที่ทนทานน้ำได้สูงโดยใช้น้ำยายางพาราเป็นวัสดุผสมเพิ่ม” นายประชุม คำพุฒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลงาน “อิฐดินดิบสำหรับทำบ้านดินที่ทนทานน้ำได้สูงโดยใช้น้ำยายางพาราเป็นวัสดุผสมเพิ่ม โครงการประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ จัดโดย การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)