New Gen Aeard 2020

27/03/2020

Thailand New Gen Aeard 2020″ ในงานวันนักประดิษฐ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ได้รับรางวัล โครงการ ” Thailand New Gen Aeard 2020″ ในงานวันนักประดิษฐ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง จากผลงานเรื่อง “ผนังมวลเบาแข็งตัวเร็วจากแกนกัญชงสำหรับอาคารประหยัดพลังงาน” นายจิราวัฒน์ พ่วงขำ นายบุลากร ขยันทำ นายราชวัตร จะเปี้ย และนายธนวิชญ์ นุชพุ่ม  ได้รับรางวัล […]