Gold medal

27/03/2020

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารไทยโมเดิร์น

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารไทยโมเดิร์น นางสาวณัฎฐนิชา ค้ำชู ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารไทยโมเดิร์น ในงาน Thailand International culinary cup 2019 (ticc2019)  
27/03/2020

รางวัลเหรียญทอง ประเภท Western Hot Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทร้อน)

รางวัลเหรียญทอง ประเภท Western Hot Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทร้อน) นางสาวศศิชา จีนสุกแสง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท Western Hot Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทร้อน), Individual รุ่น Junior จากงานThailand International culinary cup 2019 (ticc2019)
27/03/2020

รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ ประเภท Western Hot Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทร้อน)

รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ ประเภท Western Hot Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทร้อน) นางสาวศศิชา จีนสุกแสง ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ ประเภท Western Hot Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทร้อน), Individual รุ่น Junior ประเภท Western Cold […]
27/03/2020

รางวัลเหรียญทอง ประเภท World Street Food (อาหารริมทาง), เหรียญทองแดง ประเภท Burger Innovation, ถ้วยรางวัลเกียรติยศรางวัลคะแนนรวมสูงสุด

รางวัลเหรียญทอง ประเภท World Street Food (อาหารริมทาง), เหรียญทองแดง ประเภท Burger Innovation, ถ้วยรางวัลเกียรติยศรางวัลคะแนนรวมสูงสุด นางสาวพลอยจันทร์ พึ่งรัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท World Street Food (อาหารริมทาง), รุ่น Junior ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท Burger Innovation (เบอร์เกอร์ในรูปแบบความคิดสร้างสรรค์), […]
27/03/2020

เหรียญทอง ประเภท 3 Course Free Style Set Menu และถ้วยเกียรติยศรางวัลคะแนนรวมสูงสุด

เหรียญทอง ประเภท 3 Course Free Style Set Menu และถ้วยเกียรติยศรางวัลคะแนนรวมสูงสุด นายณัฐชนน ใจเสมอ นายภานุพงษ์ โต่นวุธ และนางสาวอัญชิษฐา รำไพ ได้รับ เหรียญทอง ประเภท 3 Course Free Style Set Menu (อาหารชุดฟรีสไตล์), Team […]
27/03/2020

รางวัลเหรียญทอง ประเภท Western Cold Plated Dessert

รางวัลเหรียญทอง ประเภท Western Cold Plated Dessert นายฐาณุพัชช์ จิตภักดีภรรัชต์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท Western Cold Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทเย็น), Individual รุ่น Professional ในการแข่งขันทำอาหาร TICC (Thailand International Culinary Cup) ครั้งที่ 25 […]