27/03/2020

เหรียญทองแดง ประเภท Burger Innovation (เบอร์เกอร์ในรูปแบบความคิดสร้างสรรค์)

เหรียญทองแดง ประเภท Burger Innovation (เบอร์เกอร์ในรูปแบบความคิดสร้างสรรค์) นายชาญวิทย์ นวลศรี ได้รับเหรียญทองแดง ประเภท Burger Innovation (เบอร์เกอร์ในรูปแบบความคิดสร้างสรรค์), Individual รุ่น Junior การแข่งขันทำอาหาร TICC (Thailand International Culinary Cup) ครั้งที่ 25