27/03/2020

รางวัลเหรียญทอง ประเภท Western Hot Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทร้อน)

รางวัลเหรียญทอง ประเภท Western Hot Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทร้อน) นางสาวศศิชา จีนสุกแสง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท Western Hot Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทร้อน), Individual รุ่น Junior จากงานThailand International culinary cup 2019 (ticc2019)
27/03/2020

รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ ประเภท Western Hot Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทร้อน)

รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ ประเภท Western Hot Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทร้อน) นางสาวศศิชา จีนสุกแสง ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ ประเภท Western Hot Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทร้อน), Individual รุ่น Junior ประเภท Western Cold […]
27/03/2020

รางวัลเหรียญทอง ประเภท Western Cold Plated Dessert

รางวัลเหรียญทอง ประเภท Western Cold Plated Dessert นายฐาณุพัชช์ จิตภักดีภรรัชต์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท Western Cold Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทเย็น), Individual รุ่น Professional ในการแข่งขันทำอาหาร TICC (Thailand International Culinary Cup) ครั้งที่ 25 […]