27/03/2020

ชมรมการโรงแรมและการบริการมืออาชีพ ได้รับถ้วยเกียรติยศรางวัลคะแนนรวมสูงสุด

ชมรมการโรงแรมและการบริการมืออาชีพ ได้รับถ้วยเกียรติยศรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ชมรมการโรงแรมและการบริการมืออาชีพ คณะศิลปศาสตร์  ได้รับถ้วยเกียรติยศรางวัลคะแนนรวมสูงสุด “Junior Overall Winner Trophy” สำหรับสถาบัน รุ่น Junior ในการแข่งขันทำอาหาร TICC (Thailand International Culinary Cup) ครั้งที่ 25