27/03/2020

เหรียญทอง และ รองชนะเลิศ อันดับ 2 มารีน-เวสต์ : นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างเพื่อการจัดการขยะทะเลไทย

เหรียญทอง และ รองชนะเลิศ อันดับ 2 มารีน-เวสต์ : นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างเพื่อการจัดการขยะทะเลไทย นายประชุม คำพุฒ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ รองชนะเลิศ อันดับ 2 มารีน-เวสต์ : นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างเพื่อการจัดการขยะทะเลไทย ในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม ในงานมหกรรมงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย 2562 (RUTS Research Expo 2019