27/03/2020

รางวัลเหรียญทอง ประเภท Western Hot Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทร้อน)

รางวัลเหรียญทอง ประเภท Western Hot Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทร้อน) นางสาวศศิชา จีนสุกแสง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท Western Hot Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทร้อน), Individual รุ่น Junior จากงานThailand International culinary cup 2019 (ticc2019)
27/03/2020

รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ ประเภท Western Hot Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทร้อน)

รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ ประเภท Western Hot Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทร้อน) นางสาวศศิชา จีนสุกแสง ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ ประเภท Western Hot Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทร้อน), Individual รุ่น Junior ประเภท Western Cold […]
27/03/2020

เหรียญทอง ประเภท 3 Course Free Style Set Menu และถ้วยเกียรติยศรางวัลคะแนนรวมสูงสุด

เหรียญทอง ประเภท 3 Course Free Style Set Menu และถ้วยเกียรติยศรางวัลคะแนนรวมสูงสุด นายณัฐชนน ใจเสมอ นายภานุพงษ์ โต่นวุธ และนางสาวอัญชิษฐา รำไพ ได้รับ เหรียญทอง ประเภท 3 Course Free Style Set Menu (อาหารชุดฟรีสไตล์), Team […]