27/03/2020

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการทำอาหารไทยต้นตำรับ

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการทำอาหารไทยต้นตำรับ นายศุภกิตติ์ เศษรักษา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการทำอาหารไทยต้นตำรับ ในงาน Thailand International culinary cup 2019 (ticc2019)
27/03/2020

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทำอาหารไทยโมเดิร์น

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทำอาหารไทยโมเดิร์น นายภควัฒนโสภณวัฒนาชัย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทำอาหารไทยโมเดิร์น ในงาน Thailand International culinary cup 2019 (ticc2019)
27/03/2020

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารไทยโมเดิร์น

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารไทยโมเดิร์น นางสาวณัฎฐนิชา ค้ำชู ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารไทยโมเดิร์น ในงาน Thailand International culinary cup 2019 (ticc2019)  
27/03/2020

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทำอาหาร Seafood Free Style Cooking Contest

  รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทำอาหาร Seafood Free Style Cooking Contest นายกรกิตติ์ กิตติมนากร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทำอาหาร Seafood Free Style Cooking Contest ในงาน Thailand International culinary cup 2019 (ticc2019)  
27/03/2020

รางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันแกะสลักประเภททีม

รางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันแกะสลักประเภททีม นายศุภกิตติ์ เศษรักษา นางสาวสมิตา สุริยาเต็ม และ นางสาววรติกาล พลแสน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันแกะสลักประเภททีม  ในงาน Thailand International culinary cup 2019 (ticc2019)
27/03/2020

รางวัลเหรียญทอง ประเภท Western Hot Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทร้อน)

รางวัลเหรียญทอง ประเภท Western Hot Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทร้อน) นางสาวศศิชา จีนสุกแสง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท Western Hot Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทร้อน), Individual รุ่น Junior จากงานThailand International culinary cup 2019 (ticc2019)
27/03/2020

รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ ประเภท Western Hot Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทร้อน)

รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ ประเภท Western Hot Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทร้อน) นางสาวศศิชา จีนสุกแสง ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ ประเภท Western Hot Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทร้อน), Individual รุ่น Junior ประเภท Western Cold […]
27/03/2020

รางวัลเหรียญทองแดง ประเภท Duck Main Course (อาหารจานเป็ด), Individual รุ่น Junior และประกาศนียบัตร ประเภท Seafoods Free Style (ซีฟู้ดฟรีสไตล์)

รางวัลเหรียญทองแดง ประเภท Duck Main Course (อาหารจานเป็ด), Individual รุ่น Junior และประกาศนียบัตร ประเภท Seafoods Free Style (ซีฟู้ดฟรีสไตล์) นายวรุต ใจไหม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท Duck Main Course (อาหารจานเป็ด), Individual รุ่น Junior […]
27/03/2020

รางวัลเหรียญทอง ประเภท World Street Food (อาหารริมทาง), เหรียญทองแดง ประเภท Burger Innovation, ถ้วยรางวัลเกียรติยศรางวัลคะแนนรวมสูงสุด

รางวัลเหรียญทอง ประเภท World Street Food (อาหารริมทาง), เหรียญทองแดง ประเภท Burger Innovation, ถ้วยรางวัลเกียรติยศรางวัลคะแนนรวมสูงสุด นางสาวพลอยจันทร์ พึ่งรัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท World Street Food (อาหารริมทาง), รุ่น Junior ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท Burger Innovation (เบอร์เกอร์ในรูปแบบความคิดสร้างสรรค์), […]
27/03/2020

รางวัลเหรียญทองแดง 2 เหรียญ ประเภท Modern Thai Cuisine (อาหารไทยร่วมสมัย)

รางวัลเหรียญทองแดง 2 เหรียญ ประเภท Modern Thai Cuisine (อาหารไทยร่วมสมัย) นายณัฐชัย สุบิดา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 2 เหรียญ ประเภท Modern Thai Cuisine (อาหารไทยร่วมสมัย), Individual รุ่น Junior และประเภท Classic Thai Cuisine (อาหารไทยต้นตำหรับ), […]
27/03/2020

เหรียญทอง ประเภท 3 Course Free Style Set Menu และถ้วยเกียรติยศรางวัลคะแนนรวมสูงสุด

เหรียญทอง ประเภท 3 Course Free Style Set Menu และถ้วยเกียรติยศรางวัลคะแนนรวมสูงสุด นายณัฐชนน ใจเสมอ นายภานุพงษ์ โต่นวุธ และนางสาวอัญชิษฐา รำไพ ได้รับ เหรียญทอง ประเภท 3 Course Free Style Set Menu (อาหารชุดฟรีสไตล์), Team […]
27/03/2020

รางวัลเหรียญทอง ประเภท Western Cold Plated Dessert

รางวัลเหรียญทอง ประเภท Western Cold Plated Dessert นายฐาณุพัชช์ จิตภักดีภรรัชต์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท Western Cold Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทเย็น), Individual รุ่น Professional ในการแข่งขันทำอาหาร TICC (Thailand International Culinary Cup) ครั้งที่ 25 […]
27/03/2020

เหรียญทองแดง ประเภท Burger Innovation (เบอร์เกอร์ในรูปแบบความคิดสร้างสรรค์)

เหรียญทองแดง ประเภท Burger Innovation (เบอร์เกอร์ในรูปแบบความคิดสร้างสรรค์) นายชาญวิทย์ นวลศรี ได้รับเหรียญทองแดง ประเภท Burger Innovation (เบอร์เกอร์ในรูปแบบความคิดสร้างสรรค์), Individual รุ่น Junior การแข่งขันทำอาหาร TICC (Thailand International Culinary Cup) ครั้งที่ 25 
27/03/2020

ชมรมการโรงแรมและการบริการมืออาชีพ ได้รับถ้วยเกียรติยศรางวัลคะแนนรวมสูงสุด

ชมรมการโรงแรมและการบริการมืออาชีพ ได้รับถ้วยเกียรติยศรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ชมรมการโรงแรมและการบริการมืออาชีพ คณะศิลปศาสตร์  ได้รับถ้วยเกียรติยศรางวัลคะแนนรวมสูงสุด “Junior Overall Winner Trophy” สำหรับสถาบัน รุ่น Junior ในการแข่งขันทำอาหาร TICC (Thailand International Culinary Cup) ครั้งที่ 25