27/03/2020

รางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันแกะสลักประเภททีม

รางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันแกะสลักประเภททีม นายศุภกิตติ์ เศษรักษา นางสาวสมิตา สุริยาเต็ม และ นางสาววรติกาล พลแสน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันแกะสลักประเภททีม  ในงาน Thailand International culinary cup 2019 (ticc2019)