Aina Chema

09/11/2021

Slik Fikser Du Windows 10

For å kunne bruke disketter i Windows 10 er du nødt til å laste ned en separat https://windll.com/nn/dll/rad-game-tools-inc/mss32 oppdatering — enten fra Microsoft eller fra diskettstasjon-produsenten. […]