27/03/2020

รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลงาน “อิฐดินดิบสำหรับทำบ้านดินที่ทนทานน้ำได้สูงโดยใช้น้ำยายางพาราเป็นวัสดุผสมเพิ่ม”

รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลงาน “อิฐดินดิบสำหรับทำบ้านดินที่ทนทานน้ำได้สูงโดยใช้น้ำยายางพาราเป็นวัสดุผสมเพิ่ม” นายประชุม คำพุฒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลงาน “อิฐดินดิบสำหรับทำบ้านดินที่ทนทานน้ำได้สูงโดยใช้น้ำยายางพาราเป็นวัสดุผสมเพิ่ม โครงการประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ จัดโดย การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)