Classic Thai Cuisine

27/03/2020

รางวัลเหรียญทองแดง 2 เหรียญ ประเภท Modern Thai Cuisine (อาหารไทยร่วมสมัย)

รางวัลเหรียญทองแดง 2 เหรียญ ประเภท Modern Thai Cuisine (อาหารไทยร่วมสมัย) นายณัฐชัย สุบิดา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 2 เหรียญ ประเภท Modern Thai Cuisine (อาหารไทยร่วมสมัย), Individual รุ่น Junior และประเภท Classic Thai Cuisine (อาหารไทยต้นตำหรับ), […]