27/03/2020

ทุนการศึกษาเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019 พร้อมใบประกาศเกียรติคุณบุคคลคุณภาพแห่งปี 2019 ผลงานเรื่อง “เครื่องพิมพ์ช็อคโกแลตสามมิติ” 

ทุนการศึกษาเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019 พร้อมใบประกาศเกียรติคุณบุคคลคุณภาพแห่งปี 2019 ผลงานเรื่อง “เครื่องพิมพ์ช็อคโกแลตสามมิติ”  นายสราวุธ ทามี  ได้รับทุนการศึกษาเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019 พร้อมใบประกาศเกียรติคุณบุคคลคุณภาพแห่งปี 2019 ผลงานเรื่อง “เครื่องพิมพ์ช็อคโกแลตสามมิติ”  จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์