27/03/2020

รางวัลที่ 3 ในการประกวดภาพยนตร์สั้นทั้งหมดของนักศึกษาไทยและญี่ปุ่น

รางวัลที่ 3 ในการประกวดภาพยนตร์สั้นทั้งหมดของนักศึกษาไทยและญี่ปุ่น นายธนนันท์ ศรีวงค์ และนายญาณกาล วัฒนพงษ์ ได้รับรางวัลที่ 3 ในการประกวดภาพยนตร์สั้นทั้งหมดของนักศึกษาไทยและญี่ปุ่น จำนวน 8 เรื่อง    
17/03/2012

The meeting and signing MOU between RMUTT and universities in Hokkaido, Japan

The meeting and signing MOU between RMUTT and universities in Hokkaido, Japan The MOU’s signing between Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) and the Hokkaido Information […]
27/09/2010

Seminar on “Paper recycling in Japan”

  Mr. Masayoshi Sakuma, an expert from JICA SV, lectured in “Paper Recycling in Japan”  in the theme of “Nature and Human life” at Mathavi Conference […]