27/03/2020

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด “วีดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด “วีดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต” นางสาวนิสา คำเจริญ ,นายธนนันท์ ศรีวงค์ ,นายญาณกาล วัฒนพงษ์ และนายฐาปนพงษ์ ชมภูพื้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด “วีดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต” Brand’s Young Blood …First time Donor ความภาคภูมิใจของการให้ “ชีวิต” ในโครงการแบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่ […]