เหรียญทองแดง ประเภท Burger Innovation (เบอร์เกอร์ในรูปแบบความคิดสร้างสรรค์)

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภท Folklore การแข่งขัน 3rd Choral, Orchestra, Folklore Festival (COFF3) 2019 ยอร์คยาร์กาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย
27/03/2020
รางวัลเหรียญทอง ประเภท Western Cold Plated Dessert
27/03/2020