เหรียญทอง และ รองชนะเลิศ อันดับ 2 มารีน-เวสต์ : นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างเพื่อการจัดการขยะทะเลไทย

รางวัลชนะเลิศ ผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
27/03/2020
Thailand New Gen Aeard 2020″ ในงานวันนักประดิษฐ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
27/03/2020