รางวัลการแข่งขันสุภาพบุรุษหุ่นดี สุภาพสตรีหุ่นสวย ครั้งที่ 5

ได้รับรางวัล Bronze medal ภายใต้แนวคิด Green Culture 20th International Expo on Inventions and Innovations Exhibition (MTE2020)
27/03/2020
แม่ศรีนวล ขำอาจ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ศิลปะพื้นบ้าน-ลำตัด ประจำปีพุทธศักราช 2562
27/03/2020