ได้รับรางวัล Bronze medal ภายใต้แนวคิด Green Culture 20th International Expo on Inventions and Innovations Exhibition (MTE2020)

Thailand New Gen Aeard 2020″ ในงานวันนักประดิษฐ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
27/03/2020
รางวัลการแข่งขันสุภาพบุรุษหุ่นดี สุภาพสตรีหุ่นสวย ครั้งที่ 5
27/03/2020