Awards

27/03/2020

รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี นายนัทธพงศ์ ถือมาลา ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ  
27/03/2020

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการทำอาหารไทยต้นตำรับ

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการทำอาหารไทยต้นตำรับ นายศุภกิตติ์ เศษรักษา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการทำอาหารไทยต้นตำรับ ในงาน Thailand International culinary cup 2019 (ticc2019)
27/03/2020

รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์

นายกฤษฎา แก้วคง นริศรานุวัดติวงศ์ ประจำปี 2562 นายณัฏฐวรรธน์ หนูเผือก นริศรานุวัดติวงศ์ ประจำปี 2563 จัดโดย มูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์
27/03/2020

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทำอาหารไทยโมเดิร์น

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทำอาหารไทยโมเดิร์น นายภควัฒนโสภณวัฒนาชัย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทำอาหารไทยโมเดิร์น ในงาน Thailand International culinary cup 2019 (ticc2019)
27/03/2020

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารไทยโมเดิร์น

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารไทยโมเดิร์น นางสาวณัฎฐนิชา ค้ำชู ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารไทยโมเดิร์น ในงาน Thailand International culinary cup 2019 (ticc2019)  
27/03/2020

มทร.ธัญบุรี ได้รับรางวัลการแข่งขัน Mos Olympic TH 2019และ TDCC ระดับประเทศไทย

มทร.ธัญบุรี ได้รับรางวัลการแข่งขัน Mos Olympic Thailand Competition  (MOS TH) และ Thailand Design Creator Competition ปี 2019 ระดับประเทศไทย นายชยาพล มหาจันทร ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 10 และเกียรติบัตร เหรียญเงิน ในการแข่งขัน Mos Olympic Thailand Competition […]
27/03/2020

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทำอาหาร Seafood Free Style Cooking Contest

  รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทำอาหาร Seafood Free Style Cooking Contest นายกรกิตติ์ กิตติมนากร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทำอาหาร Seafood Free Style Cooking Contest ในงาน Thailand International culinary cup 2019 (ticc2019)  
27/03/2020

รางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันแกะสลักประเภททีม

รางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันแกะสลักประเภททีม นายศุภกิตติ์ เศษรักษา นางสาวสมิตา สุริยาเต็ม และ นางสาววรติกาล พลแสน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันแกะสลักประเภททีม  ในงาน Thailand International culinary cup 2019 (ticc2019)
27/03/2020

รางวัลเหรียญทอง ประเภท Western Hot Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทร้อน)

รางวัลเหรียญทอง ประเภท Western Hot Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทร้อน) นางสาวศศิชา จีนสุกแสง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท Western Hot Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทร้อน), Individual รุ่น Junior จากงานThailand International culinary cup 2019 (ticc2019)
27/03/2020

รางวัลชนะเลิศ การประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน

รางวัลชนะเลิศ การประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน นายไนยชน พุ่มทอง นายชาญณรงค์ อินทชัยศรี นายอธิปภัคคิ์ ตรีธีรโรจน์ และนายศุภกิตติ์ ช่วยชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน ภายในแนวคิด We make the best for all พื้นที่ภาคตะวันตก ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนช.) กระทรวงคมนาคม
27/03/2020

รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ ประเภท Western Hot Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทร้อน)

รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ ประเภท Western Hot Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทร้อน) นางสาวศศิชา จีนสุกแสง ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ ประเภท Western Hot Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทร้อน), Individual รุ่น Junior ประเภท Western Cold […]
27/03/2020

รางวัลเหรียญทองแดง ประเภท Duck Main Course (อาหารจานเป็ด), Individual รุ่น Junior และประกาศนียบัตร ประเภท Seafoods Free Style (ซีฟู้ดฟรีสไตล์)

รางวัลเหรียญทองแดง ประเภท Duck Main Course (อาหารจานเป็ด), Individual รุ่น Junior และประกาศนียบัตร ประเภท Seafoods Free Style (ซีฟู้ดฟรีสไตล์) นายวรุต ใจไหม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท Duck Main Course (อาหารจานเป็ด), Individual รุ่น Junior […]
27/03/2020

รางวัลชนะเลิศ การประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน

รางวัลชนะเลิศ การประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน นางสาวนวิญา การะเกต นางสาวรุ้งตะวัน มุ้งน้อย และ นางสาวปิยธิดา เตชะอมรกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากงานการประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน ภายในแนวคิด We make the best for all พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียวเหนือ สถานีรถไฟ จังหวัดขอนแก่น จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนช.) กระทรวงคมนาคม
27/03/2020

รางวัลเหรียญทอง ประเภท World Street Food (อาหารริมทาง), เหรียญทองแดง ประเภท Burger Innovation, ถ้วยรางวัลเกียรติยศรางวัลคะแนนรวมสูงสุด

รางวัลเหรียญทอง ประเภท World Street Food (อาหารริมทาง), เหรียญทองแดง ประเภท Burger Innovation, ถ้วยรางวัลเกียรติยศรางวัลคะแนนรวมสูงสุด นางสาวพลอยจันทร์ พึ่งรัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท World Street Food (อาหารริมทาง), รุ่น Junior ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท Burger Innovation (เบอร์เกอร์ในรูปแบบความคิดสร้างสรรค์), […]
27/03/2020

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจัดสวนหย่อมภายใต้แนวคิด สวนนานาชาติ “Mimimal Modern” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจัดสวนหย่อมภายใต้แนวคิด สวนนานาชาติ “Mimimal Modern” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายชญานิน ละอองศรี นายอภิสิทธิ์ เหล่าเจริญงาม และนางสาวจุฑาพร ประยงค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจัดสวนหย่อมภายใต้แนวคิด สวนนานาชาติ “Mimimal Modern” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 (BRICC 2019) […]