Awards

27/03/2020

รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ

✪ รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ ✪ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ การประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ครั้งที่ 21 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน
27/03/2020

รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม รางวัลเพชรราชธานี

รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม รางวัลเพชรราชธานี รศ.ดร.สมพร ธุรี ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม รางวัลเพชรราชธานี ประจำปี 2562 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
27/03/2020

ประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง

ประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง นายพีรพล อินทร์ตุ้ม ได้รับประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง ในงาน The 65th National Exhibition of art จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร
27/03/2020

รางวัลยอดเยี่ยมดาวเด่นบัวหลวง 101 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับ มูลนิธิบัวหลวง

รางวัลยอดเยี่ยมดาวเด่นบัวหลวง 101 นางสาวชนิสรา วรโยธา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมดาวเด่นบัวหลวง 101 จัดโดยหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับ มูลนิธิบัวหลวง  
27/03/2020

ทุนการศึกษาเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019 พร้อมใบประกาศเกียรติคุณบุคคลคุณภาพแห่งปี 2019 ผลงานเรื่อง “เครื่องพิมพ์ช็อคโกแลตสามมิติ” 

ทุนการศึกษาเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019 พร้อมใบประกาศเกียรติคุณบุคคลคุณภาพแห่งปี 2019 ผลงานเรื่อง “เครื่องพิมพ์ช็อคโกแลตสามมิติ”  นายสราวุธ ทามี  ได้รับทุนการศึกษาเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019 พร้อมใบประกาศเกียรติคุณบุคคลคุณภาพแห่งปี 2019 ผลงานเรื่อง “เครื่องพิมพ์ช็อคโกแลตสามมิติ”  จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  
27/03/2020

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด “วีดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด “วีดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต” นางสาวนิสา คำเจริญ ,นายธนนันท์ ศรีวงค์ ,นายญาณกาล วัฒนพงษ์ และนายฐาปนพงษ์ ชมภูพื้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด “วีดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต” Brand’s Young Blood …First time Donor ความภาคภูมิใจของการให้ “ชีวิต” ในโครงการแบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่ […]
27/03/2020

รางวัลผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

รางวัลผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 นายธนพล แสงทอง และนางสาวธัญชนก สุวรรณะ ได้รับรางวัลผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
27/03/2020

คัดเลือกเข้าร่วมการแสดงโขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2562

คัดเลือกเข้าร่วมการแสดงโขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2562 นางสาวกัญญา ตู้พิจิตร์, นายหัตถพร แก้วหาญ,  นายเอกรัฐ อุ่นกงราช,  นายพีรวิชญ์ โมสันเทียะ  และนายประภาณ ยมโคตร์ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการแสดงโขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2562 ตอน สืบมรรคา    
27/03/2020

รางวัลชนะเลิศ สุดยอดพิธีกร

รางวัลชนะเลิศ สุดยอดพิธีกร นายธนภัทร จันทร์บัว และ นายกฤษา เลขยันต์ ชนะเลิศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดสุดยอดพิธีกร
27/03/2020

รางวัลที่ 3 ในการประกวดภาพยนตร์สั้นทั้งหมดของนักศึกษาไทยและญี่ปุ่น

รางวัลที่ 3 ในการประกวดภาพยนตร์สั้นทั้งหมดของนักศึกษาไทยและญี่ปุ่น นายธนนันท์ ศรีวงค์ และนายญาณกาล วัฒนพงษ์ ได้รับรางวัลที่ 3 ในการประกวดภาพยนตร์สั้นทั้งหมดของนักศึกษาไทยและญี่ปุ่น จำนวน 8 เรื่อง    
27/03/2020

รางวัลชนะเลิศ ประเภท E-Girls ในการแข่งขันรายการ Thailand Kids Golf Step-up Tournament 2018-2019

รางวัลชนะเลิศ ประเภท E-Girls ในการแข่งขันรายการ Thailand Kids Golf Step-up Tournament 2018-2019 เด็กหญิงธัญชนก เกิดพุฒ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท E-Girls และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน รายการ The 19th Zhang Lian Wei Cup International Junior Invitaitonal […]
27/03/2020

รางวัล AsiaStar Packaging Awards 2018 ในการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์

นางสาวกชกร แก้วเกิด ได้รับรางวัล AsiaStar Packaging Awards 2018 ในการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ ThaiStar Packaging Awards 2018 ประเภทบรรจุภัณฑ์ต้นแบบเพื่อจัดจำหน่าย นายทศพร เทียนทอง ได้รับรางวัลชมเชย และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปประกวดระดับ AsiaStar Packaging Awards 2018 การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ ThaiStar Packaging Awards 2019 […]