ไม่มีหมวดหมู่

07/12/2021

RMUTT E-CUBE-I (E3I) Scholarship 2022

RMUTT E-CUBE-I (E3I) Scholarship 2022 In 2022, RMUTT provides 60 scholarships for foreign students to support the brightest and outstanding students to come to RMUTT. ***Due […]
22/11/2021

Students’ Art Exhibition

22/11/2021

Faculty Art Exhibition

10/10/2021

RMUTT trained community leaders to generate electricity from clean energy

RMUTT trained community leaders to generate electricity from clean energy Assoc. Dr. Boonyang Plangkang, assistant to RMUTT president as the project leader said that the objective […]
01/06/2020

RMUTT opens for student application through its operating ‘Credits Bank’ system

RMUTT opens for student application through its operating ‘Credits Bank’ system Rajamangala University of Technology Thanyaburi, (RMUTT) welcomed students to apply its 19 bachelor degree programs […]
19/05/2020

Solution for educational measurement and evaluation during and after of COVID-19

    Asst. Prof. Parinya Meesuk, PhD Faculty of Technical Education, RMUTT  Measurement and Evaluation Changes                     […]
27/03/2020

เหรียญทอง ประเภท 3 Course Free Style Set Menu และถ้วยเกียรติยศรางวัลคะแนนรวมสูงสุด

เหรียญทอง ประเภท 3 Course Free Style Set Menu และถ้วยเกียรติยศรางวัลคะแนนรวมสูงสุด นายณัฐชนน ใจเสมอ นายภานุพงษ์ โต่นวุธ และนางสาวอัญชิษฐา รำไพ ได้รับ เหรียญทอง ประเภท 3 Course Free Style Set Menu (อาหารชุดฟรีสไตล์), Team […]
27/03/2020

รางวัลเหรียญเงิน และ รองชนะเลิศอันดับ 2 เครื่องอัดแผ่นพาร์ติเคิลบอร์ดต้นทุนต่ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน

รางวัลเหรียญเงิน และ รองชนะเลิศอันดับ 2 เครื่องอัดแผ่นพาร์ติเคิลบอร์ดต้นทุนต่ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน นายประชุม คำพุฒ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และ รองชนะเลิศอันดับ 2 เครื่องอัดแผ่นพาร์ติเคิลบอร์ดต้นทุนต่ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม ในงานมหกรรมงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย 2562 (RUTS Research Expo 2019
27/03/2020

รางวัลชนะเลิศ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเครื่องกล

รางวัลชนะเลิศ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอแสดงความยินดีกับ นายเดโชพล วุฒโธ และนายวรวุฒิ ธนีเจริญ  คณะวิศกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการออกแบบเครื่องกล การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 12  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (สงขลา)
25/02/2020

Community’s innovative project to transform plastic waste into construction materials

Community’s innovative project to transform plastic waste into construction materials. With the aim of turning plastic waste into environmentally friendly construction materials, such as concrete floor […]
19/02/2020

Resume Training Sessions

                  Rajamangala University of Technology Thanyaburi organized a training program to prepare students for the professional world on […]
08/01/2020

RMUTT researchers produced a textile product “Loincloth” from rice straw

RMUTT researchers produced a textile product “Loincloth” from rice straw  
08/01/2020

Liberal Art’s students won 6 prizes from TUCC competition 2019

Liberal Art’s students won 6 prizes from TUCC competition 2019 Representatives from Professional Hotel and Hospitality Club, the Department of Hotel Management, Faculty of Liberal Arts, […]
06/01/2020

Admiring the exquisiteness of Thai Heritage Conservation Commemorative Stamps – Mural Paintings in the South of Thailand supported by RMUTT research

Admiring the exquisiteness of Thai Heritage Conservation Commemorative Stamps – Mural Paintings in the South of Thailand supported by RMUTT research  A research on Thailand’s Southern […]
11/12/2013

Hello world

Hello world