ลำตัด

27/03/2020

แม่ศรีนวล ขำอาจ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ศิลปะพื้นบ้าน-ลำตัด ประจำปีพุทธศักราช 2562

แม่ศรีนวล ขำอาจ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ศิลปะพื้นบ้าน-ลำตัด ประจำปีพุทธศักราช 2562