27/03/2020

ได้รับรางวัล Bronze medal ภายใต้แนวคิด Green Culture 20th International Expo on Inventions and Innovations Exhibition (MTE2020)

นางสาวรวินันท์ ลอยเมฆ  ได้ […]
27/03/2020

Thailand New Gen Aeard 2020″ ในงานวันนักประดิษฐ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ได้รับรางวัล โครงการ ̶ […]
27/03/2020

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Robot Contest 2020

นายวัชรินทร์ พิศวงค์   นาย […]
27/03/2020

รางวัลชนะเลิศ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเครื่องกล

รางวัลชนะเลิศ การใช้คอมพิว […]