รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ ประเภท Western Hot Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทร้อน)

รางวัลเหรียญทองแดง ประเภท Duck Main Course (อาหารจานเป็ด), Individual รุ่น Junior และประกาศนียบัตร ประเภท Seafoods Free Style (ซีฟู้ดฟรีสไตล์)
27/03/2020
รางวัลชนะเลิศ การประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน
27/03/2020