รางวัลเหรียญทอง ประเภท Western Hot Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทร้อน)

รางวัลชนะเลิศ การประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน
27/03/2020
รางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันแกะสลักประเภททีม
27/03/2020