รางวัลเหรียญทอง ประเภท Western Cold Plated Dessert

เหรียญทองแดง ประเภท Burger Innovation (เบอร์เกอร์ในรูปแบบความคิดสร้างสรรค์)
27/03/2020
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดแตรวงรุ่นประชาชนทั่วไป
27/03/2020