ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภท Folklore การแข่งขัน 3rd Choral, Orchestra, Folklore Festival (COFF3) 2019 ยอร์คยาร์กาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย

รางวัลประจำปี RMUTT 2562
27/03/2020
เหรียญทองแดง ประเภท Burger Innovation (เบอร์เกอร์ในรูปแบบความคิดสร้างสรรค์)
27/03/2020