รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารไทยโมเดิร์น

มทร.ธัญบุรี ได้รับรางวัลการแข่งขัน Mos Olympic TH 2019และ TDCC ระดับประเทศไทย
27/03/2020
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทำอาหารไทยโมเดิร์น
27/03/2020