รางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันแกะสลักประเภททีม

รางวัลเหรียญทอง ประเภท Western Hot Plated Dessert (ขนมหวานตะวันตกประเภทร้อน)
27/03/2020
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทำอาหาร Seafood Free Style Cooking Contest
27/03/2020