รางวัลเหรียญทอง ประเภท World Street Food (อาหารริมทาง), เหรียญทองแดง ประเภท Burger Innovation, ถ้วยรางวัลเกียรติยศรางวัลคะแนนรวมสูงสุด

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจัดสวนหย่อมภายใต้แนวคิด สวนนานาชาติ “Mimimal Modern” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
27/03/2020
รางวัลชนะเลิศ การประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน
27/03/2020