รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลงาน “อิฐดินดิบสำหรับทำบ้านดินที่ทนทานน้ำได้สูงโดยใช้น้ำยายางพาราเป็นวัสดุผสมเพิ่ม”

รางวัลการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและบริการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562
27/03/2020
รางวัลเหรียญเงิน และรางวัล Special Prize
27/03/2020