รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด “วีดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต”

รางวัลผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
27/03/2020
ทุนการศึกษาเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019 พร้อมใบประกาศเกียรติคุณบุคคลคุณภาพแห่งปี 2019 ผลงานเรื่อง “เครื่องพิมพ์ช็อคโกแลตสามมิติ” 
27/03/2020