รางวัลที่ 3 ในการประกวดภาพยนตร์สั้นทั้งหมดของนักศึกษาไทยและญี่ปุ่น

รางวัลชนะเลิศ ประเภท E-Girls ในการแข่งขันรายการ Thailand Kids Golf Step-up Tournament 2018-2019
27/03/2020
รางวัลชนะเลิศ สุดยอดพิธีกร
27/03/2020