รางวัลชนะเลิศ ประเภท E-Girls ในการแข่งขันรายการ Thailand Kids Golf Step-up Tournament 2018-2019

รางวัล AsiaStar Packaging Awards 2018 ในการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์
27/03/2020
รางวัลที่ 3 ในการประกวดภาพยนตร์สั้นทั้งหมดของนักศึกษาไทยและญี่ปุ่น
27/03/2020