ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Robot Contest 2020

รางวัลเหรียญเงิน และรางวัล Special Prize
27/03/2020
รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานยุวศิลปินไทย 2562 YOUNG THAI ARTIST AWARD 2019
27/03/2020