รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านความคิดสร้างสรรค์ ภาคบรรยาย การประชุมวิชาการโครงการวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563

RMUTT DIGITAL SERVICES
27/03/2020
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก กลุ่มทอเสื่อจันทบูร
27/03/2020