รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการทำอาหารไทยต้นตำรับ
27/03/2020
รางวัล AsiaStar Packaging Awards 2018 ในการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์
27/03/2020