คัดเลือกเข้าร่วมการแสดงโขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2562

รางวัลชนะเลิศ สุดยอดพิธีกร
27/03/2020
รางวัลผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
27/03/2020