รางวัลชนะเลิศ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเครื่องกล

รศ.ดร.เนตร์พัณณา ยาวิราช ได้รับรางวัลกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
รางวัลกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
27/03/2020
รางวัลการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและบริการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562
27/03/2020