รางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก กลุ่มทอเสื่อจันทบูร

นายฤทธิเกียรติ เหลาลิลา รางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก กลุ่มทอเสื่อจันทบูร ชุมชนบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สนับสนุนโดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท)