รางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันแกะสลักประเภททีม

นายศุภกิตติ์ เศษรักษา นางสาวสมิตา สุริยาเต็ม และ นางสาววรติกาล พลแสน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันแกะสลักประเภททีม  ในงาน Thailand International culinary cup 2019 (ticc2019)

27/03/2020

รางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันแกะสลักประเภททีม

รางวัล เหรียญทองแดง การแข่ […]
08/08/2019

RMUTT students won a Royal trophy in the 21st Fruit and Vegetable Carving Competition

RMUTT students won a Royal […]