ประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง
27/03/2020
รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ
27/03/2020

รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม รางวัลเพชรราชธานี

รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม รางวัลเพชรราชธานี

รศ.ดร.สมพร ธุรี ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม รางวัลเพชรราชธานี ประจำปี 2562 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Comments are closed.