รางวัลชนะเลิศ ประเภท E-Girls ในการแข่งขันรายการ Thailand Kids Golf Step-up Tournament 2018-2019
27/03/2020
รางวัลชนะเลิศ สุดยอดพิธีกร
27/03/2020

รางวัลที่ 3 ในการประกวดภาพยนตร์สั้นทั้งหมดของนักศึกษาไทยและญี่ปุ่น

รางวัลที่ 3 ในการประกวดภาพยนตร์สั้นทั้งหมดของนักศึกษาไทยและญี่ปุ่น

นายธนนันท์ ศรีวงค์ และนายญาณกาล วัฒนพงษ์ ได้รับรางวัลที่ 3 ในการประกวดภาพยนตร์สั้นทั้งหมดของนักศึกษาไทยและญี่ปุ่น จำนวน 8 เรื่อง


 

 

Comments are closed.