รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม รางวัลเพชรราชธานี
27/03/2020
Partners 2020
01/04/2020

รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ

✪ รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ ✪

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ การประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ครั้งที่ 21 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน

Comments are closed.